-20% na wybrane produkty ­čÄä U┼╝yj kodu: SWIETA20
Koszyk: ( art.)
Tw├│j koszyk jest pusty
Zainspiruj si─Ö nowymi produktami i
znajd┼║ co┼Ť dla siebie
Do zapłaty
Zobacz nowo┼Ťci

Regulamin newsletter

1. Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania z us┼éugi Newsletter dla podmiotu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog─ů by─ç ┼Ťwiadczone us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů lub z którym zawarta mo┼╝e by─ç Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, dalej zwanego „U┼╝ytkownikiem”.

2. Us┼éuga Newsletter udost─Öpniana jest przez Greenpoint S.A. z siedzib─ů w Krakowie przy ul. Domaga┼éy 3, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy dla Krakowa - ┼Üródmie┼Ťcia w Krakowie, Wydzia┼é XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego o numerze KRS 0000094074, NIP 6760000782, REGON 003900483, zwan─ů dalej Administratorem.

3. W ramach us┼éugi Newsletter przesy┼éana jest informacja handlowa, zwana dalej „Newsletterem”, w postaci:

a) listu elektronicznego wysy┼éanego za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez U┼╝ytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail),;

b) wiadomo┼Ťci SMS/MMS wys┼éanej na numer telefonu komórkowego podany przez U┼╝ytkownika,;

c) c. materia┼éów reklamowych wys┼éanych na adres korespondencyjny podany przez U┼╝ytkownika.

4. Us┼éuga Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony.

5. Newsletter zawiera informacje o produktach oferowanych przez Administratora oraz partnerów handlowych Administratora, w formie informacji o nowych produktach, aktualnych promocjach, informacjach o otwarciu nowych punktów sprzeda┼╝y, oraz inne wiadomo┼Ťci dotycz─ůce Administratora oraz oferowanych przez niego produktów, w tym opinie, materia┼éy prasowe, linki do stron.

6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni.

7. Zamówienie us┼éugi Newsletter nast─Öpuje poprzez dokonanie przez U┼╝ytkownika rejestracji na stronach sklepu internetowego w domenie happyface.pl. dalej „Serwis”. W tym celu nale┼╝y:

a) poda─ç dane kontaktowe umo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö us┼éugi Newsletter przy wykorzystaniu ┼Ťrodków komunikacji wskazanych w punkcie 3: adres poczty elektronicznej (adresu e-mail) U┼╝ytkownika lub/oraz numeru telefonu komórkowego lub/oraz adres korespondencyjny U┼╝ytkownika;

b) zaakceptowa─ç niniejszy Regulamin;

c) wyrazi─ç zgod─Ö na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů;

d) nacisn─ů─ç (poprzez klikni─Öcie) na przycisk „Potwierdzam”;

e) klikn─ů─ç link potwierdzaj─ůcy rejestracj─Ö, zamieszczony w przes┼éanej przez Administratora wiadomo┼Ťci elektronicznej.

8. Naci┼Ťni─Öcie (klikni─Öcie) na link potwierdzaj─ůcy rejestracj─Ö skutkuje dodaniem adresu poczty elektronicznej U┼╝ytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownika (adres e-mail) b─Ödzie wykorzystywany w celu wysy┼éania U┼╝ytkownikowi Newsletterów.

9. Podanie w formularzu, podczas czynno┼Ťci rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) jest niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éugi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne.

10. Administrator w rozumieniu niniejszego regulaminu jest jednocze┼Ťnie administratorem danych osobowych U┼╝ytkowników przetwarzanych w ramach Serwisu.

11. Dane osobowe U┼╝ytkowników przetwarzane s─ů w celu ┼Ťwiadczenia us┼éugi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”. Dane osobowe U┼╝ytkowników mog─ů by─ç równie┼╝ przetwarzane przez Administratora dla celów statystycznych, archiwizacyjnych oraz w celu dochodzenia roszcze┼ä zwi─ůzanych z realizacj─ů zamówie┼ä sk┼éadanych za po┼Ťrednictwem Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

12. Administrator b─Ödzie przetwarza─ç dane osobowe U┼╝ytkowników przez ca┼éy czas ┼Ťwiadczenia us┼éugi Newsletter.

13. Dane osobowe U┼╝ytkowników przetwarzane w Serwisie s─ů lub mog─ů by─ç przekazywane innym osobom, przy pomocy których Administrator ┼Ťwiadczy us┼éug─Ö Newsletter, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma ksi─Ögowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

14. U┼╝ytkownik ma prawo do dost─Öpu do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, prawo ┼╝─ůdania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

15. U┼╝ytkownikowi w uzasadnionych przypadkach przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotycz─ůcej nieprawid┼éowo┼Ťci w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

16. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmieni─ç wskazane uprzednio dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) lub zrezygnowa─ç z us┼éugi Newsletter.

17. Reklamacje dotycz─ůce us┼éugi Newsletter mo┼╝na sk┼éada─ç na podany wy┼╝ej adres siedziby Administratora lub w formie wiadomo┼Ťci elektronicznej przes┼éanej na adres: [email protected]